Nya webredaktörer

Vi behöver en ansvarig från varje förening som omnämns på vår nya hemsida för att innehållet ska kunna hållas aktuellt. Ni kan anmäla er till mig- Gunnar Malmström