Kårböle byalag information

FÖRENINGEN KÅRBÖLE BYALAG 2023-04-06


Till medlemmarna i före detta Föreningen Kårböle Bystuga:

Bäste medlem!
TACK för Ditt stöd under de gångna åren, det har varit ovärderligt!

Föreningen Kårböle Bystuga har upphört och Bystugan har övertagits av Kårböle Byalag. Bystugan kommer även i fortsättningen att vara Kårböles självklara mötesplats och samlingslokal för olika aktiviteter.

För drift och underhåll av Bystugan är vi tacksamma för Ditt fortsatta stöd och därför erbjuds Du nu att bli medlem i Kårböle Byalag.

Medlemsavgiften för kalenderåret 2023 är:

Enskild medlem: 100:-
Familj: 200:-

Bankgiro: 5642-2942 SWISH: 123 690 59 47

Vid betalning vänligen ange : Bystugan 2023, namn och adress
Betala gärna innan 1/6

Som medlem i Byalaget kan du hyra Bystugan till ett reducerat pris.

Du som inte varit medlem i Bystugeföreningen tidigare är givetvis också välkommen att bli medlem i Byalaget.

Vi hoppas på Ditt fortsatta stöd under 2023.


TACK PÅ FÖRHAND!
Styrelsen
Kårböle Byalag