Sevärdheter


Sevärdheter i Kårböletrakten

Bilderna nedan är exempel på sevärdheter. I foldern till höger, Sevärdheter i Kårböletrakten, finner du ett 20-tal intressanta besöksmål som är en blandning av kulturhistoriska byggnationer, vackra naturformationer, historiska platser och några leder. De är utförligt beskrivna med ord och bild och med de inledande kartorna hittar du enkelt. Hälften av sevärdheterna ligger i centrala Kårböle och nås lätt till fots eller med bil/cykel. De andra finns i byns periferi och fordrar bil/cykel för att nås.

Vid varje bild hänvisas till aktuell sida i foldern Sevärdheter i Kårböletrakten.

Klicka för att öppna foldern!