VVO

Kårböle Viltvårdsområde (VVO)

Kårböle VVO

Kårböle VVO omfattar 8752 hektar och bildades 1946. Marken avgränsas i norr och i öster av Ljusnan, i väster av länsgränsen mot Jämtland och i söder av Ängraån. Marken består av både privat- och bolagsägd skog.

Kårböle VVO har 50 jägare, varav de flesta har någon anknytning till Kårböle. De flesta jaktdagarna ägnas åt älgjakten som startar i oktober. Älgjakten är organiserad i två jaktlag som ansvarar för varsin del av marken. De senaste åren har även en gemensam björnjakt hållits i augusti. Småviltsjakten ägnas främst åt skogsfågel och hare.

Viltvårdsområdet har en egen skjutbana vid Ängra. Första helgen i augusti hålls en populär kuljaktstig som drar skyttar från norra Hälsingland och Härjedalen.

Kårböle VVO har tagit beslut om attt vara maximalt 50 jägare. Jakträtten kommer i första hand av äganderätten till marken, men i det fallet VVO kan påverka prioriteras att ungdomar, personer med lokal anknytning och kvinnor får möjlighet att jaga.

VVO principer

Ett VVO är en sammanslutning av fastigheter, fastställd av länsstyrelsen, med syfte att bättre samordna jakten och att över ett större område befrämja jakt och viltvård. En av de viktigaste målsättningarna med ett VVO är att samordna älgjakten, med syfte att få en mer målinriktad avsjutning, och på längre sikt en bättre älgstam. Även för småviltjakten finns fördelar att hämta då möjligheten att bedriva en meningsfull viltvård ökar när en samordning mellan fastigheterna sker. Viltvården inom Kårböle VVO består bland annat av saltstenar till klövdjuren, stödutfordring av rådjur på vintern och en framgångsrik predatorjakt på räv, mink och mård.