Hitta hit

Hitta till Kårböle!

Det är lätt att hitta hit – Kårböle ligger ju Mitt i Sverige!
Kårböle är beläget nära gränsen till Härjedalen, i nordvästra Hälsingland, Ljusdals kommun.

Från söder

Tre Alternativ:

1. Kör  E4 mot Hudiksvall, tag väg 84 mot Ljusdal, följ väg 84 till Kårböle.

2. Kör E4 mot Söderhamn. Tag av vid Tönnebro mot Bollnäs. Följ väg 83 till Ljusdal, tag därefter väg 84 till Kårböle.   Denna väg går under benämningen Fjällvägen.

3. Om Du inte har bråttom, kör Tidernas väg.

Från väster

Kör E45 mot Mora- vid Orsa, tag väg 296 mot Furuvik- kör 296/301 mot Los, därefter 296 till Kårböle

Från norr

Kör E45 mot Härnösand-Sundsvall-Hudiksvall- vid trafikplats Hudiksvall ta väg 84 mot Ljusdal vidare till Kårböle

Kör E45 mot Östersund -Ytterhogdal  – efter ca 7 km  tag 296 mot Kårböle

Med buss

Bussen Härjedalingen trafikerar Funäsdalen-Stockholms Cityterminal-Funäsdalen.  Bussen stannar vid dinx-macken i Kårböle.

Linjebuss Länstrafiken Jämtland trafikerar sträckan Ljusdal-Sveg-Ljusdal dagligen.

Bussar går också dagligen mellan Ljusdal-Cityterminalen -Ljusdal. Vissa turer ansluter till Länstrafiken Jämtland.