Byalaget

Kårböle byalag arbetar för bygdens bästa!


Kårböle byalag, i dess nutida form, bildades och inledde sin verksamhet 1971. Bildandet sammanfaller i tiden med tillkomsten av  storkommunen Ljusdal som vid kommunsammanslagningen inkorporerade Färila Landskommun. Byborna kände ett behov att stärka byns röst när den kommunala makten koncentrerades ännu längre bort från Kårböle. Drivande i detta arbete med att skapa det ”moderna” byalaget var Gunnar Byström och Per-Emil Persson.

När Kårböle byalag bildades fanns i hela Sverige endast ett tiotal byalag. I dag finns flera tusen byalag runt om i landet.

Under ett tiotal år har Byalaget letts av den handlingskraftige och mycket uppskattade Stellan Fagrell. Då han lämnade Byalaget våren 2022 av hälsoskäl, tog Gunnar Malmström över ordförandeskapet. Vi hälsar honom varmt välkommen!

Stadgar Kårböle byalag


Årets X-ing 2020
Vinnare av priset ÅRETS X-ING 2020 är Kårböle Byalag med följande motivering:

Genom små kriser och stora katastrofer – i Kårböle tar man hand om varandra och vänder prövningar till gemenskap, kraft och utveckling. Med fokus på sin egenhet och med hjälp av sin envishet, sitt stora mod och framtidstro, visar Kårböle prov på modernt samhällsbygge för landsbygden.

Förutom äran så får vinnande förening en check på femtusen kronor, diplom, blommor och choklad. Priset delades ut av Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg under den digitala höstkonferensen lördag den 24 oktober 2020. Stort Grattis till Kårböle byalag.

Byalaget – en historisk institution

Byalagsbegreppet har sina rötter i landskapslagarna från 1200-talet. För Hälsinglands del kom Hälsingelagen 1374. Dess Byalagsbalk med 24 flockar (paragrafer) innehåller de bestämmelser som vanligen benämnas Byggningabalken och reglerar förhållandet grannar emellan.

Under århundradena utbildades en byalagspraxis som för Hälsinglands del stadfästes av Kunglig Majestät i en förordning den 8 augusti 1758. I förordningens 1 § heter det: ” På det att så mycket bättre ordning må uti byalagen kunna hållas skall i varje by en ålderman jämte tvenne bisittare vart tredje år igenom byamännens val tillsättas.”

Kårböle byalags minnesfond

Byalaget har sedan december 2020 iordningställt ett Minnesblad för den som vill hedra en bortgången genom att sätta in en gåva på Kårböle byalags Minnesfond: Bankgiro 5642-2942.

Meddela gärna att du satt in pengar till Birgitta Fagrell på telefon 070-645 52 55

Ange Minnesfond samt den bortgångnes namn samt gåvogivarens namn i meddelandefältet.

Minnesbladet skickas till närmast anhörig med namn på de som givit en gåva.

Om någon så önskar kan kontanta pengar överlämnas till Birgitta Fagrell som i sin tur sätter in pengarna på kontot.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller idéer!

SKICKA