Val till fondstyrelse för bygdemedel från Kölvallens vindkraftspark

Välkommen till Kårböle byalags årsmöte på bystugan den 19 maj kl. 15.00

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på vår hemsida www.karbole.se samt informeras om på vår facebooksida  karbole info. Inbjudan anslås även på våra anslagstavlor.

I år ska vi utse våra förtroendevalda till fondstyrelsen, som skall fatta beslut om vad vi ska använda bygdemedlen från Kölvallens vindkraftspark till. Fondstyrelsen bedömer de projektansökningar som inkommer för ansökan av bygdemedel. Det handlar om ca 500 000 kr/år till Kårböle och 500 000 kr/år till Loos. Pengarna kommer att delas ut under de år som vindkraften är i drift. Du kan läsa mer om vårt avtal med vindkraftsparken på www.karbole.se. Där finns även stadgarna som styr fondstyrelsens arbete. Stadgarna anger att byalaget kan utse 2 personer till fondstyrelsen inom byalagets styrelse.

Byalaget vill att du nominerar en person i Kårböle (som inte är med i byalagets styrelse), som du vill ha i fondstyrelsen. Du kan även nominera dig själv! Du behöver fråga den person du nominerar om den vill sitta i fondstyrelsen, innan du skickar in förslaget. Vi behöver ditt förslag senast den 6 maj 2024. Fondstyrelsen delegater väljs på 2 år. Vi kommer att utse en av de nominerade genom omröstning vid årsmötet. Det är viktigt för Kårböle att du lämnar ditt förslag.

Skicka förslaget via epost till: Karbole_byalag@outook.com . Det går även att lämna ett skriftligt förslaget till Majvor Ardbrant på Marmarbyn 3.

Byalagets styrelse kontaktar de nominerade personerna innan årsmötet.

Vänliga hälsningar/

Kårböle byalag