Lokal utvecklingsplan

Lokal utvecklingsplan

Kårböles lokala utvecklingsplan (LUP) arbetades fram under våren 2019 med stöd av organisationen “Hela Sverige ska leva”. Klicka på pdf-filen nedan för att ta del av den lokala utvecklingsplanen i sin helhet.