Den stora branden


Branden som satte Kårböle på kartan


På eftermiddagen den 14 juli larmades 112 om bränder på Nötberget och vid Ängra och några dagar därefter brann det även i Enskogen. Bränderna gick inte att hejda i den snustorra terrängen utan hotade snart bebyggelsen. Byarna utrymdes successivt och som mest var Enskogen, Finneby, Storån, Huskölen, Karlstrand, Ängra, Laforsen, Kårböleskog och Kårböle helt tömda. På kartan nedan kan man se brandområdenas utbredning på kvällen den 31 juli. Då var bränderna under kontroll och bybefolkningen hade återvänt. Det var en massiv insats av brandmän på marken, helikoptrar och flygplan som vattenbombade, arbetsmaskiner av alla de slag som byggde begränsningslinjerna, militära enheter, poliser och alla dessa frivilliga som, under ledning av länsstyrelsen och räddningsledaren, möjliggjorde denna seger över naturens krafter. Inte bara Sverige mobiliserade sina resurser. Brandplanen kom från södra Europa, helikoptrar kom från Norge och fullt utrustade brandmän kom från Danmark, Polen, Finland och Frankrike. Sammantaget var det närmare 2000 personer engagerade i kampen.

Denna gång var Kårböle hotat från nordväst, norr, öster och söder. Förra gången Sverige mobiliserade till skydd för Kårböle var 1644-45 under Torstenssons krig. Då fanns hotet i väster med norska förband i Härjedalen. Som mest fanns då drygt 500 svenska soldater i och vid Kårböle skans.

Det är inte i skrivande stund, 10 augusti, möjligt för mig att i detalj beskriva skeenden i de tre sektorerna Nötberget, Ängra och Enskogen. Det kommer kanske att framgå då länsstyrelsen och räddningstjänsten utarbetar sina slutrapporter. Jag nöjer mig med att ge några exempel på hur kampen fördes på Nötbergets södra och östra brandfront.

Kårböle har ett frivilligt brandvärn som en del i Ljusdals kommuns räddningstjänst. 8 bybor, kvinnor och män, ingår i brandvärnet. De har inte beredskap eller jour utan de som råkar vara hemma då larmet går, via deras personsökare, beger sig till brandstationen där deras skyddsutrustning och deras utryckningsbil finns. När larmet om brand på Nötberget kom var 5 hemma i byn och ganska fort ryckte man ut för att lokalisera branden och om möjligt påbörja släckning. Brandvärnet är ju litet och vid brand fordras mer resurser. Rutinen är att Färila brandkår skickar förstärkning. När den kom lyckades de med förenade krafter efter ett dygns kamp släcka elden. När de drog sig tillbaka lämnades ansvaret över till markägarna som satte in tre bevakare. Väl hemma hann det bara gå någon timme innan bevakarna slog larm;” Elden har tagit sig igen!”

Nu vidtog en synnerligen kritisk vecka. Färilas brandkår var engagerad i Ängraområdet så man var tvungen att tillsammans med en tillförd halvpluton, ca 20 man, hemvärnsmän försöka hindra elden att nå bebyggelsen eller telemasten på Nötbergets topp. Tack vare att frivilliga, varav flera kvinnor, tillslöt blev styrkan nära nog fördubblad så att man kunde arbeta i två lag som varvade arbete med vila. Två av de frivilliga var unga män från byn med C-körkort så de fick köra den tillförda tunga brandbilen. När byn utrymdes fick man inte vila hemma utan det blev tält som gällde. Vatten pumpades från Kårsjön och vidare i slangsystemet som ideligen fick byggas ut för att kunna nå elden. Mat och dryck, som byborna skänkt, kördes ut från Bystugan där frivilliga bybor arbetade fram till utrymningen. Från högre chef, räddningsledaren, kom inga order eller direktiv så man fick förlita sig till sitt omdöme och göra det bästa av situationen. Samverkan med sina närmaste grannar, hemvärnsförband, gick knackigt på grund av sambandsproblem. Oron för hur det skulle sluta gnagde men när första Italienska vattenbombplanen kom förstod man att nu satsade Sverige även på Nötbergsbranden.

Ledningsstaben i Färila började nu fungera bra liksom underhållstjänsten och kampen mot elden gick allt bättre. Samordningen med övriga som kämpade runt Nötberget gick bättre tack vare två tillförda chefer från Gästrike brandskydd. Man kunde dock inte hindra elden från att hoppa över väg 296 och fortsätta västerut mot Flarkensjöarna och Skålån och när hemvärnet i sina bandvagnar inte angrep elden så sjösatte Kårböle brandvärn sin ”flodspruta”, en mindre fiskebåt ägd av fiske- och idrottsföreningen, med en mobil vattenpump, och tog sig vattenvägen till eldfronten.

Kårsjöns vatten var avgörande för den framgångsrika kampen. Uttaget av vatten fick vattennivån att bli kritiskt låg. Brandpumparna gick praktiskt taget dygnet runt, helikoptrarna hämtade vatten med hög frekvens och de traktordragna gödselspridarna från Vallens gård hämtade varje gång ca 20 kubikmeter vatten. Lösningen blev att dämma Kårån med sandsäckar så att avrinningen från Kårsjön avtog.

En konsekvens av det stora vattentaget från luften blev synlig i samband med eftersläckningen. På marken i det avbrända området låg en död gädda! Den måste ha följt med när antingen ett plan fyllde sitt lastrum eller en helikopter fyllde sin vattenpåse. Detta fynd föranledde byns limerickförfattare, Harry Dickens, att skalda följande:

”På Nötberget finns nu nyrökt fisk
 på backen, inte i nån varudisk.
Den flögs dit i svarta natten 
från Kårsjöns rika fiskevatten 
du kan hämta den på egen risk.”

Det kanske är för mycket att säga att det var Kårböle brandvärn, förstärkta med lika många frivilliga med byanknytning, som räddade Kårböle från lågorna. Men deras insats var ovärderlig och har prisats av räddningsledaren och av oss bybor för hjältemod, uthållighet och kreativitet. De är våra hjältar och de har avtackats vid den stora ”Brandfesten” i början av september.

Författare: Stellan Fagrell, ordförande i Kårböle Byalag. Texten finns publicerad i Hälsingerunor 2018. Hälsingerunor utges av Hälsinglands Hembygdskrets.

Lågor på Nötberget. Fotograf: Thomas Olsson

Bilaga 2. Pdf med sammanställning från MSB

Bilaga 6. Pdf med utdelade gåvor Brandfesten

Bilaga 8. Tidsschema hyllningskonserten


Brandfesten och hyllningskonserten i Kårböle 2018

Blixten slår ner på Nötberget

Lördagen den 14 juli vid 16-tiden slog blixten ned på Nötberget och antände skogen. På Kårböle info, (sluten grupp för dem som önskar utbyta upplevelser och nyheter om Kårböle, startad av Gunnar Fredriksson) lades bilder upp på den rökpelare som blixten åsamkat. Strax därpå meddelades att två blixtnedslag även skett i närheten av Ängra, det brann alltså på två ställen. Föga anande vi då att dessa blixtnedslag var början till det som skulle bli en av Sveriges största skogsbränder genom tiderna, i medierna kallad Hälsingebranden.

Kårböle kom till slut att omringas av tre brandhärdar; Nötberget, Ängra och Enskogen. Brändernas omfattning och spridningshastighet föranledde räddningsledningen att besluta om evakuering av byarna som hotades av bränderna d.v.s. Storån, Huskölen, Karlstrand, Kårböleskog, Kårböle, Ängra, Enskogen, Laforsen och Finneby. För Kårböle innebar det att alla som befann sig i Kårböle skulle ha lämnat byn senast klockan 0800 den 19 juli.

I släckningsarbetet av den stora Hälsingebranden bistod en rad brandkårer och militära förband och hemvärnsbataljoner (bilaga 1) samt ett antal utländska enheter. I bilaga 2 framgår den totala omfattningen av utländska insatser under brandförloppet. Här kan nämnas de sex brandbombplan som skickades från Italien, Portugal och Frankrike, specialutbildade brandmän från Frankrike och den stora konvojen från Polen, 44 brandbilar med 139 brandsoldater. Inalles brann ca 9000 hektar skog ner.

Kårböle mobiliserar

Vårt lokala brandvärn i Kårböle ryckte ut när första larmet gick om branden på Nötberget. Ett intensivt flöde av information lades ut på Kårböle info. Det stod snart klart att brandförloppet var häftigt och vårt brandvärn kämpade hårt för att få branden under kontroll. En mängd frivilliga personer erbjöd sin hjälp både vad gällde släckningsarbete och att serva brandmännen i deras kamp mot lågorna. Bystugan blev ett lokalt centrum för distribution av förnödenheter till brandmännen och i Tüners (Unsgårds) trädgård upprättades en camp för dem som deltog i släckningsarbetet.

Brandfest och Hyllningskonsert

Kårböle info blev något av en sambandscentral. Antalet medlemmar växte snabbt från ca 100 till 500 på kort tid.  En stor mängd personer uttryckte sin beundran på nätet för alla dem som deltog i det krävande släckningsarbetet. Man ville på något sätt hylla dem med något mer än bara ord.  Då beslöt byalaget, att när branden var helt under kontroll skulle Kårböle brandvärn och de frivilliga som deltagit i brandsläckningen på Nötberget, hyllas med en stor fest, som sedermera döptes till Brandfesten.

En förfrågan gick till bygdens son, Sörgårdens Per Person, om han kunde tänka sig att bli ”festgeneral”. Per tackade ja och efter några inledande möten växte ett hyllningskoncept fram. Per, professionell event-arrangör, såg möjligheten att inte bara hylla våra egna hjältar utan även att anordna ett större evenemang som skulle omfatta ALLA som medverkat i att bekämpa de tre bränderna. En Hyllningskonsert i Kårböle började därmed ta form. Brandfesten däremot skulle ha fokus på Kårböle brandvärn och till de frivilligt knutna som kämpade på Nötberget. Den 1 september blev datum för Brandfesten och den 2 september skulle Hyllningskonserten gå av stapeln. Per blev projektledare för Hyllningskonserten och Byalaget fick ansvar för Brandfesten.

Brandfesten tar form

En festkommitté bestående av Majvor Ardbrandt, Margareta Rydå, Lillemor Järverud, Elin Bruun och Birgitta Fagrell upprättades. Till gruppen adjungerades byalagets ordförande Stellan Fagrell. Efter första mötet stod följande klart: Festen skall vara på Kårböle dansbana, våra hjältar skall hyllas med en Kårbölering och inbjudan till festen skall gå ut till de evakuerade byarna. (Bilaga 3) Kårböle brandvärn och frivilliga knutna till det bjuds in som hedersgäster.(Bilaga4) Ett frivilligt bidrag till festen kunde swishas till Kårböle byalag eller sättas in på byalagets bankgiro. Festkommittén bedömde att 240 personer var det antal som kunde få plats på dansbanan.

Tillsammans upprättade vi menyn: en välkomstdrink med tilltugg, en buffé bestående av pepparlax, rostbiff med potatissallad, grönsallad, bröd, vin eller alkoholfritt dito, öl eller alkoholfritt samt kaffe och Kårbölekaka. Stellan tog på sig ansvaret för att inköpa gåvor som skulle delas ut på festen – Kårbölering, fotografier samt brandkartor. Lillemor ansvarade för dukning, Birgitta såg till att inbjudan gick ut till de evakuerade byarna och att hedersinbjudan skickades till ”hjältarna”.  Birgitta ansvarade också för att ta emot anmälningar via mobil eller sms.  Majvor och Elin ansvarade för välkomstdrink och kaffe med kaka efter maten. Margareta stod för drickat samt höll koll på ekonomin.

Festen

Det blev en hejdundrande fest! Fördrinken, en mycket god bål komponerad av Majvor, intogs på grusplanen utanför klubbhuset i den vackra kvällssolens sken. 236 personer anlände till festen, i stort sett alla som anmält sig, och samtliga byar var representerade.

Lillemor med sitt dukargäng, Margaretha Byström, Birgitta Ljung-Larsson, Bettan Gröning och Britten Pahl, lyckades med konststycket att dels dekorera borden vackert med svarta och röda servetter brutna så att de skulle föreställa eldsflammor, dels med att få sittplats till alla.  Bord och stolar lånades från KIF, Bystugan och privatpersoner. Elin hade gjort ett bildspel med tack till alla sponsorer som spelades upp på väggen vid scenen under kvällen. Speciellt bör omnämnas det generösa bidrag på över 10 000 kronor som kom från Söderhamns Rödakorskrets och Skånes Änglar. Enda kravet från dessa sponsorer var att pengarna skulle användas till de som var evakuerade samt att alla evakuerade barn skulle få glass.

Buffén stod uppdukad utomhus under två partytält. Trots det knappa utrymmet kunde alla ta sig ut till maten och fylla på sina tallrikar med allt gott. Stellan Fagrell och Ann-Marie Westholt höll tal och gåvor till hjältarna delades ut. Inalles kallades 42 brandmän (se bilaga 5) upp på scen för att motta en silverring med Kårböle ingraverat. En uppskattad hedersbetygelse.

En ung sångtrio, LMK, bestående av Moa Snis, Louise Arvidsson och Kentaro Ragert sjöng mellan utdelningen av olika gåvor. Roland och Birgitta Türner fick ett inramat foto taget av deltidsbrandmannen Per Ekdahl från Partille, en bild som sedermera utnämndes till årets reportagebild, som tack för att de upplåtit sin trädgård som camp till brandmännen. Anna-Karin Fredriksson erhöll en inramad brandkarta över brandförloppet som tack för hennes sakliga information under branden och Ann-Marie Wästholt fick ett foto som tack för hennes engagemang i Röda Korsets verksamhet som berörde bränderna.  Byalagen HUKAS och Enskogen samt Kårböle bystuga, Camp Ängra, Skansens småstugor, Kårböle brandstation och Pilgrimen, fick en stor inramad karta som visade brandförloppet. Ett historiskt dokument som många kan ta del av framöver. Festkommittén förärades med små brandkartor och Stellan fick den stora brandkartan, som tack för allt arbete de lagt ner på festarrangemanget. Per Persson fick ett stort inramat foto och stående applåder för hans enorma engagemang och insats inför den stora Hyllningskonserten.( Bilaga 6) Peter och Åsa Subäck med musikanter stod för medryckande och proffsig underhållningen efter maten. Festen pågick till långt fram på småtimmarna.

Sponsring

Uppmaningen på Kårböle info att skänka bidrag till Brandfesten fick stort gehör. Privatpersoner boende i brandområdet öppnade sina plånböcker men bidrag flöt också in från platser långt utanför Kårböle. Pengabidrag kom från Skåne, Stockholm, Gotland, Eskilstuna, Göteborg, Tyskland, Linköping Schweiz, Norrköping, Gävle, Uppsala, Nynäshamn, Västerås, Sundsvall, Danderyd, Kungsbacka, Mölndal, Orust, Onsala och Ecuador. Dessutom sponsrade ett stort antal företag festen: Färila Folkans depå, ICA Delins i Färila, Byggnadsmiljö i Hälsingland, Delsbo Charkuteri, Granngården Ljusdal, Onsängs gård, Fåraherdens lammprodukter, Grellf AB, Björk & Co, Nordéens Guld, Rehnströms foto, Per Ekdal, (fotograf), Firma Göran Karlsson, Skansens Småstugor, Röda korset Ljusdal, Röda Korset Söderhamn, Skånes Änglar, Föne IK, Huskölen-Karlstrands byalag, Kårböle  byalag, Kårböle Viltvårdsområde, Kårböle Skoter- och Fiskevårdsområdesförening, Kårböle idrottsförening, Kårböle pensionärsförening samt Kårböle Bystuga. Totalt kom 85935,75 kronor in till Kårböle byalags konto. En nästan overklig summa, som möjliggjorde att vi i Kårböle kunde hålla vårt löfte att våra hjältar skulle hyllas med en fest.

När festen var över och ljuset släcktes återstod endast städning. Även nu ställde många upp och knappt en vecka efter festen kunde ingen ana, att där på Kårböle IP och på vår vackra dansbana, hade drygt 200 personer festat och applåderat Kårböle brandvärn och frivilliga, som likt Sven Duva inte släppt någon ”fiende” in i byn.

Hyllningskonserten

Den 2 september stod Kårböle värd för den stora Hyllningskonserten under Per Perssons ledning.  Per tog tidigt kontakt med kommunen och Länsstyrelsen Gävleborg och presenterade sitt projekt. Både kommunen och Länsstyrelsen ställde sig positiva till konceptet och till att Hyllningskonserten skulle vara i Kårböle. Ett vägande skäl till val av plats var att Kårböle befann sig i centrum för de tre bränderna.

Per lyckades att knyta till sig en rad sponsorer. Tillsammans med Mittmedia framtogs en affisch som marknadsförde konserten ett antal gånger i koncerns tidningar (bilaga7). Övriga sponsorer – Bilbolaget, Dina försäkringar, Fortum, Holmen, Hälsinglands sparbank, If, Länsförsäkringar och Mera Skog – möjliggjorde att en imponerande utomhusscen kunde byggas upp med tillhörande professionellt ljus- och ljudsystem och en stor bildskärm, att ett antal bajamajor fanns tillgängliga, att vackra blomsterarrangemang gav extra feststämning, att artisterna fick tillgång till ett backstagetält och att man kunde åka buss från Järvsö, Ljusdal, Färila och Korskrogen till ett starkt reducerat pris. Konserten var helt gratis och besökarna uppmanades att ta med egen stol och picknickkorg.

Utomhusscenen byggdes upp på den stora täkten väster om kyrkan. Två rejäla parkeringsutrymmen iordningsställdes på ömse sidor om väg 84. Pensionärsföreningen och Kårböle idrottsförening samt Bystugan och ett antal frivilliga riggade upp ett litet tält där kaffe, dricka och tilltugg kunde inhandlas och bredvid detta fanns en matvagn där man kunde köpa varmkorv och annat ätbart. Birgitta Ljung-Larsson, Ingrid Siksjö, Britt Svensson, Birgitta Wahlström m. fl sålde kaffe och Leo Persson med kompis bryggde kaffe i Bystugan. Karin Dahlgren, vår präst, fick en för henne något ovanlig uppgift, nämligen att sälja korv. Det gjorde hon med bravur. Vädergudarna ställde upp med det vackraste väder man kan tänka sig. Och Kårböle visade upp sitt vackraste ansikte. Kyrkan, de nyklippta gröna fälten, kossorna i sluttningen och husen runt omkring gav utomhusscenen en mer än värdig inramning.     

Och så drog konserten igång kl 16.00. Syftet med Hyllningskonserten var naturligtvis att hylla och tacka alla dem som på olika sätt bidragit i släckningsarbetet. Per Persson var dock mycket tydlig med att programmet också riktade sig till alla dem som drabbats hårt då skog och egendom brann ner. Förutom sång och musik ingick alltså en rad programpunkter där olika fakta om branden presenterades.

Huvudpunkterna i programmet bestod dock av sång och musik. En imponerande uppsättning av artister ställde upp utan gage.  Roger Pontare, Yohio, Tomas Di Leva, Casper The Ghost & Nilla Youth & Hillbom, Glada Hudik teatern, Johanna Backe, Luise Rube (Kulning), Färila sångkör, Ytterhogdals Kyrkokör, Los-Hamra kyrkokör, Smalare än Thord, Markus Pettersson, Järvsö spelmanslag, Östen med resten. Konferencier Pär Johansson höll i trådarna (bilaga 8) och de proffsiga artisterna såg till att Hyllningskonserten blev, utan överdrift, en succé.

Och som om detta inte var nog. Statsminister Stefan Löfvén äntrade scenen och höll mycket uppskattat tal utifrån ett Sverigeperspektiv, Landshövding Per Bill gav ett länsperspektiv och våra ledande kommunpolitiker Lars Molin, Yvonne Oscarsson och Sören Görgård delgav publiken kommunens erfarenheter. Kårbölebornas talan fördes av byalagets ordförande Stellan Fagrell som både hälsade välkommen och tackade såväl artister, scenarbetare som publik. Så denna vackra söndagseftermiddag fick omkring 6000 personer i publiken en upplevelse långt utöver det vanliga.

Tack Per, tack sponsorer och samarbetspartners, tack alla artister och tack alla ni frivilliga som ställde upp så att Hyllningskonserten den 2 september blev en magisk dag för alltid inskriven i Kårböles historia.

För Framtidsgruppen genom Birgitta Fagrell


En hyllningsdikt till Kårböle i brandens sommar 2018

Mitt i det svenska barrskogsbältet finns sedan urminnes tider
strävsamma byar som vägrar att dö
Här pågick för sekler sen vildsinta strider
och på täkterna runt kyrkan där odlades hö

Soldater och strider är för länge sedan borta
Här bor idag mest bybor från mångahanda håll
En del har hus för fritid att sköta, slöa, sporta
tillsammans har vi byakänsla, och nästan inget groll

den fjortonde juli med förfärlig lördagshetta
så steg där över skogen rök så alla rös
den sköt i höjden hastigt vi såg och vi var svetta
blixt mot toktorr skog och lågorna gick lös

Byns brandmän släckte elden men åter tog den fart
Också ner i Ängra gjorde branden ny debut
Trots riddarkamp mot drakens eld stod det rätt tidigt klart,
En katastrof stod framför oss och ingen såg nåt slut

Hettan tryckte Röken retade i gårdar och Café
Dagar släpade sig fram med varm vidrigt frän stank
Byns invånare gick samman nu vill alla va’ me’
Förstärkning kom från när och fjärran i släckningsbil med tank.

Som sekler sedan åter strider nu i skogen nära byn;
Hjältar kommer, hugger, gräver, sågar, vattnar, varje steg
Branden grep omkring sig snabbt, ända fram till skogens bryn
Varje stam i lågors närhet, försvaras med besked

På onsdagkvällens Rapport sa dom bort från byn om tolv timmar från nu
Sen sms, därefter polisen bara halvtimmen att ge sig av.
mänskorna hals över huvud drog till boenden långt bort
Kyrkmadonnan äldstemor som avsked till Kårböle gav

När byn stod tom för var sekund sågs stordåd där brandens flammor vandra’
Outtröttligt sida vid sida stred de, utlänningar och svenskar från hela vårt land
Hjälpsamhetens bud som vi delat fick vi åter från många, många andra
Efter dussin dagar i exil återvände alla hit, glädjen var stor under Skansbergets rand.

Äntligen hemma igen kan man tryggt konstatera
Alla husen står kvar runt Kårsjön och dess å
Kyrkan reser sig smäcker där kan man meditera
Och bystugan vår leende symbol dit alla i vänskap får gå

Per Rydberg