FVOF

Kårböle Skoter- och Fiskevårdsområdesförening (FVOF)

Kårböle FVOF – grundat 1944

Välkommen till Kårböle Skoter- och Fiskevårdsområdesförening med naturen, skoterleder och fisket inpå knutarna. Vår fiskeförening är i dag en anrik förening som bildades redan 1944 och består av 1.158 ha goda fiskevatten inom Kårböle, Kårböleskog, Högbrand och Karlstrands fiskevårdsområde.

Tillsammans med Kårböle Skoterklubb har vi sedan 2009 slagit i hop våra respektive organisationer till en enhet för fiske- och skoterverksamheten. Inom vårt område erbjuder vi Dig en tur på våra fina skoterleder och ett varierande fiske i våra sjöar och tjärnar. Vi har många åar  och bäckar med strömmande vatten som inbjuder till en spännande fiskeupplevelse i en naturskön och rogivande natur. Här kan Du stanna till vid den fagra älven Ljusnan som ringlar sig genom området eller fånga en harr eller öring i den brusande Ängraån. Varför inte smyga på bäcköringen en fin sommarkväll. Vi har även fina fiskevatten för både gädda och abborre. Vid flera av våra fiskevatten finns bryggor, vindskydd och eldstäder.

Senaste nytt från föreningen

Information om Kårböle FVOF på olika språk

Svenska

Välkommen till Kårböle FVOF (fiskevårdsområdesförening)
Hemsida: www.karbole.se
Vid Din-X-macken (bensinmacken) finns en informationstavla. Här kan du läsa om våra fiskevatten och priser på fiskekort.
Du som fiskar har skyldighet att själv ta reda på vad som gäller i det vatten där du vill fiska.
Vilka regler som gäller kan du läsa på www.karbole.se

Fiskekort
Kårböle
Din-X-macken (dagkortsautomat)
Anders Bekkos, 070-243 50 63, båtuthyrning i Skärasen
Lillemor Järverud, 070-347-48 68
Wildlife Sweden Camp Ängra
Marco Hassoldt, 070-243 50 63

Observera:
Messubodsjön är tillåten endast för de personer som har medlemskort.
Endast spöfiske är tillåtet i Blanktjärnen, Brattbackstjärn och Skärasen.

Put and Take-fiske
Put and Take-fiske gäller i Blanktjärn och Brattbackstjärn. Endast Kårböles dagkort gäller vid fiske. Handikappbrygga finns vid Brattbackstjärn och Blanktjärn. Kastbryggor finns vid Blitjärn och Skärasen. Båtförbud gäller i Blanktjärn och Brattbackstjärn.

Kårböle FVOF
Ordförande – Håkan Åstrand, 073-633 53 54
www.karbole.se
Information om exempelvis premiärfiske, förändringar av priser på fiskekort och vilka fiskeregler som gäller kan du läsa på vår hemsida samt i facebookgruppen Kårböle info.

English

Welcome to Kårböle FVOF (fisheries conservation area)
Website: www.karbole.se
At the gasstation, Din-X in central Kårböle, you will find our notice board with information about our fishing waters and the prices of our fishing licenses.
It is your obligation, as a fishing guest, to read the information about the rules fo the waters where you go fishing. Those rules can be found at www.karbole.se

Fishing licences are sold in Kårböle and Ängra:
Kårböle
Din-X gas station (a ticket dispenser)
Anders Bekkos, 070-243 50 63, also boat rental in lake Skärasen
Lillemor Järverud, 070-347 48 68
Marco Hassoldt, 070-243 50 63 (Wildlife Sweden Camp Ängra)

Please note:
In lake Messubodsjön only members are allowed to go fishing
In ponds Blanktjärn and Brattbackstjärn, as well as in lake Skärasen, only fishing with rods is allowed (no other fishing devices)

Put and Take
In ponds Blanktjärn and Brattbackstjärn the fishing is Put and Take. You need a day-licence for the Kårböle area. In ponds Brattbackstjärn and Blanktjärn there are disabled-friendly jetties. No boats are allowed in ponds Blanktjärn or Brattbackstjärn! In pond Blitjärn and lake Skärasen there are jetties from which you can throw with your spinning rod.

Kårböle FVOF
Chairman – Håkan Åstrand, 073-633 53 54
At www.karbole.se and in the Facebook-group Kårböle info, you can find information about e.g. premier openings, changes in costs for licences and rules for fishing.

Deutsch

Willkommen bei Kårböle FVOF
www.karbole.se
Bei der Tankstelle im Ort finden sie Informationen über unsere Angelgewässer und die Preise für die Angelscheine.
Als Angler sind sie verpflichtet über die geltenden Regeln informiert zu sein. Diese finden sie auf www.karbole.se

Angelscheine sind an folgenden Stellen erhältlich:
Kårböle, im Ort:
-Din-X Tankstelle (Automat, nur Tageskarten)
-Anders Bekkos, 070-243 50 63, ausserdem Bootsverleih “Skärasen”
-Lillemor Järverud, 070-347-48 68
Wildlife Sweden Camp Ängra
-Marco Hasoldt, 070-243 50 63 (spricht deutsch)


Bitte beachten sie:
– Am “Messubodsjön” ist nur für Mitglieder gestattet.
– Am Blanktjärn, Brattbackstjärn und Skärasen darf nur mit der Rute geangelt werden.
(Keine Netze oder andere Techniken)

Put and Take
Blanktjärn und Brattbackstjärn sind Put and Take Seen.
Diese sind mit dem Rollstuhl zugänglich. Boote sind nicht zulässig. Am Blitjärn und Skärasen sind Angelstege angelegt.
An unseren Gewässern sind nur die Angelschein unseres Vereins gültig.

Info und Kontakt, Angelverein Kårböle
Vorsitzender: Håkan Åstrand, 073-633 53 54
www.karbole.se
Mehr Informationen, wie z.B.: Angelsaison, Tarifänderungen, Spielregeln etc. finden sie auf unserer Website oder in unserer Facebookgruppe “Kårböle info”

Nederlands

Welkom bij visvereniging Kårböle 
Website: www.karbole.se
Bij de benzinepomp in het dorp vindt u informatie over onze viswateren, prijzen voor het kopen van een viskaart, en u kunt hier een viskaart kopen. Als sportvisser wordt u geacht om van de bij ons geldende regels op de hoogte te zijn. Deze regels vindt u op onze website: www.karbole.se 

Viskaarten kopen kunt u op de volgende plaatsen:
Kårböle, in het dorp: • Din-X-benzinepomp (enkel dagkaarten) 
• Anders Bekkos, 070-243 50 63, tevens voor bootverhuur in ”Skärasen” 
• Lillemor Järverud, 070-347-48 68 
Wildlife Sweden Camp Ängra 
• Marco Hassoldt, 073-35 36 501 (Spreekt Nederlands) 

Let op:
• Vissen in ”Messubodsjön” is enkel toegestaan voor leden. 
• In Blanktjärnen, Brattbackstjärn och Skärasen is enkel het vissen met een hengel toegestaan. (Geen net of andere technieken) 

Put and Take vissen Blanktjärn en Brattbackstjärn zijn Put & Take meren. In Brattbackstjärn en Blanktjärn is het gebruik van een boot verboden en is rolstoel toegangkelijk. In “Blitjärn” en “Skärasen” zijn vissteigers aangelegd. Uitsluitend viskaarten van onze vereniging gelden in onze wateren. 

Info en kontakt, Kårböle Visvereniging Voorzitter– Håkan Åstrand, 073-633 53 54 www.karbole.se 

Meer informatie over bijvoorbeeld visseizoen, veranderingen van tarieven en spelregels vindt u op onze website en op onze Facebook-groep: “ Kårböle info”

Francais

Vous êtes le bienvenu à Kårböle FVOF
(association pour la préservation de la pêche)
Site web: www.karbole.se
À la station d’essence, Din-X, au centre du village, il se trouve un tableau d’affichage avec des renseignements sur nos eaux de pêche et les prix actuels pour les permis de pêche à Kårböle.
Avant d’aller à la pêche, vous êtes obligé de vous renseigner sur le règlement pour les eaux où vous désirez faire de la pêche. Vous les trouverez à www.karbole.se .

Vente de permis de pêche
Kårböle
Din-X, station d’essence (machine avec des permis pour une journée de pêche)
Anders Bekkos, 070-243 50 63, aussi loueur du bateau au lac Skärasen.
Lillemor Järverud, 070-347-48 68
Wildlife Sweden Camp Ängra
Marco Hassoldt, 070-243 50 63

Veuillez noter:
Uniquement les membres de Kårböle FVOF ont le droit de pêcher dans le Lac Messubodsjön
Dans les Étangs Blanktjärn et Brattbackstjärn, aussi bien que dans le Lac Skärasen, vous ne pouvez utiliser qu’une canne pour pêcher (une canne à pêche ou une canne à lancer).

La pêche Put and Take (des pêcheries récréatives avec repeuplement)
Dans les Étangs Blanktjärn et Brattbackstjärn c’est la pêche Put-and-take. Il vous faut un permis pour une journée de pêche. Dans chaqun de ces deux étangs il y a une jetée accessible pour les personnes à mobilité réduite. Les bateaux ne sont pas permis dans ces étangs.
Il y a une jetée, pour pouvoir plus facilement lancer avec votre canne, dans le Lac Skärasen et l’Étang Blitjärn.

Kårböle FVOF
Président: – Håkan Åstrand, 073-633 53 54
www.karbole.se
Sur notre site web: www.karbole.se et dans le groupe Facebook: Kårböle info, vous trouverez information sur les premières, les tarifs actuels et quel règlement il faut suivre.

Espanol

Bienvenido(a) a la asociación de pesca recreativa en Kårböle
Sitio web: www.karbole.se
Información sobre nuestros precios de licencias y aguas de pesca se encuentra en un
tablero situado en la gasolinera Din-X
Cada pescador está obligado a tener conocimiento de las reglas vigentes antes de empezar a pescar. Ver www.karbole.se

Licencias de pesca:
Kårböle: 
Licencia por un día: Aparato automático en gasolinera Din-X
Arriendo de bote (Skärasen): Anders Bekkos, 070-243 50 63
Lillemor Järveryd, 070-347 48 68
Ängra:
Marco Hassoldt, Wildlife Sweden Camp Ängra, 070-243 50 63

Observar:
Messubosjön sólo está abierto para los que tienen carné de socio en la associación
Solamente pesca con caña está permitido en Blanktjärnen, Brattbackstjärn y Skärasen

Pesca ”put and take”: 
En Blanktjärn y Brattbacktjärn. Se vende sólo licencias por día
Puentes para discapacitados hay en Brattbackstjärn y Blanktjärn. Otros puentes hay en Blitjärn y Skärasen. En Blanktjärn y Brattbackstjärn está prohibido usar botes

Contactos:
Håkan Åstrand, presidente de la asociación de pesca en Kårböle 073-633 53 54
Sitio web: www.karbole.se
Información actualizada sobre, por ejemplo, cambios de precios de licencias o de reglas de pesca sale en el sitio web y en nuestro grupo de Facebook, Kårböle Info.

Polski

Witamy w Kårböle FVOF (stowarzyszenie obszarów ochrony ryb):
Strona internetowa: www.karbole.se
Na stacji benzynowej Din-X znajduje się tablica informacyjna. Możesz tam przeczytać o naszych wodach połowowych i cenach licencji połowowych /kart wedkarskich

Jeśli łowisz ryby, masz obowiązek sam dowiedzieć się, co obowiązuje w wodzie, w której chcesz łowić. Możesz przeczytać, jakie zasady obowiązują na stronie www.karbole.se


Karte wedkarska mozesz kupic
Kårböle
· Stacja benzynowa Din-X (automat z kartami dziennymi)
· Anders Bekkos, 070-243 50 63, wynajem łodzi w Skärasen
· Lillemor Järverud, 070-347-48 68
Wildlife Sveden Camp Ängra
· Marco Hassoldt, 070-243 50 63

Uwaga:
Messubodsjön jest dozwolony tylko dla osób, które posiadają kartę członkowską.
· Tylko lowienie na wędke jest dozwolone w Blanktjärnen, Brattbackstjärn i Skärasen.

Put and Take wędkarstwo
Put and Take fishing obowiązuje w Blanktjärn i Brattbackstjärn. Tylko karta dzienna Kårböle jest ważna na wędkowanie
. Mosty dla niepełnosprawnych znajdują się w Brattbackstjärn i Blanktjärn. W Blitjärn i Skärasen znajdują się pomosty do rzucania.
Zakazy żeglugi obowiązują w Blanktjärn i Brattbackstjärn.
Kårböle FVOF

Przewodniczący – Håkan Åstrand, 073-633 53 54
www.karbole.se
Informacje na temat np. premierowych połowów, zmian cen na licencjach wędkarskich oraz jakie zasady połowów obowiązują można przeczytać na naszej stronie internetowej oraz w facebookowej grupie Kårböle info