Historiskt väder

SVT skrev nyligen om förändrad junitemperatur, vilket gjorde mig nyfiken på hur bilden ser ut för hela året…

Förändrad junitemperatur

Bilden visar hur den genomsnittliga temperaturen i Sverige förändrats mellan perioden 1961-1990 (den förutvarande referensperioden) och 1991-2020 (nuvarande referensperiod).

Till synes går det en sträng från nordvästra Dalarna, via Härjedalen, in i nordvästra Hälsingland där det faktiskt blivit ganska mycket kallare under juni månad.

Hur ser det ut för övriga månader och mer exakt för Kårböle?

Väderdata från SMHI

På SMHIs websida finns en data-sida där man kan söka efter önskad station och där få fram olika väderdata. Det visar sig att närmast station finns i Ytterhogdal. Den har dessutom varit i drift sedan 1957. Ytterhogdals station får därmed agera som bäst tillgänglig approximation för vädret över tid i Kårböle.

Temperaturdata

Den faktiska datan ser ut såhär; ett antal gånger per dygn, sparas temperaturen i en databas och kan användas för att göra olika former av analyser. Så har det pågått sedan 1957. Av någon anledning har SMHI ändrat avläsningen under 90-talet så man bara läser av 06:00 och 18:00 (inte 12:00). För att det ska bli rättvist med tidigare år har därför 12:00 noteringar tagits bort i beräkningen (eftersom det annars ger felaktigt högre temperatursnitt i jämförelse med senare period). På så vis jämförs enbart 06:00 och 18:00 för alla dagar sedan 1957.

Eftersom avläsning görs 06:00 och 18:00 blir det kanske en lägre snitt-temperatur, särskilt sommartid, än man själv minns.

På rad 52493 i den filen ser vi hur det såg ut runt julafton 2021, då det var -18 grader kl 18:00 på kvällen.

I beräkningarna som följer har respektive dags genomsnittliga temperatur beräknats som snittet av de registrerade dygnsobservationerna. Snittet för julafton 2021 blir alltså -14.3 grader.

Datakälla (SMHI)

Genomsnittstemperatur per period och månad

Här utgår jag från SMHIs jämförelseperioder och ser hur temperaturen förändrats i Kårböle (Ytterhogdal).

För det första så stämmer det alltså med “strängen” i SMHIs kartbild – det har blivit kallare här i juni, 0.5 grader kallare i snitt i juni månad.

Däremot har den senare perioden varit varmare samtliga övriga månader.

Detaljerade grafer per säsong

Här redovisas årliga genomsnitt per säsong. Då blir det såklart större variation i grafen eftersom varje år redovisas och inte snittet för flera år som i SMHIs periodindelning.

Vinter = Jan,Feb,Mars,Nov,Dec

Vår = April, Maj

Sommar = Juni, Juli, Aug

Höst = Sep, Okt

Notera också att somrarna 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 varit relativt varma och legat över snittet.

Riktigt kalla vinterdagar

Ett annat sätt att visa hur kallt (eller varmt) det är, kan vara att se på antal dagar med temperatur under viss nivå då det känns “riktigt kallt”.

Här visas antal dagar per månad med temperatur under -15.

Resultatet är inte otippat i linje med tidigare – att det blivit varmare på vintern och färre antal riktigt kalla dagar. T.ex. ser vi att det i januari i snitt är -3.8 färre dagar med temperatur under -15.

Under 2023 har det dock under Nov och Dec varit ovanligt många kalla dagar.

Det var allt för den här gången… diskutera gärna i facebook-gruppen