Kårbölebyalag rapport 2023

Byalaget hade sista styrelsemötet för i år den 14 november. Vi vill gärna berätta vad som byalaget gjort 2023. Vi har haft 5 protokollförda möten.

  • Bystugeföreningen lämnade över bystugan till byalaget 1 januari 2023. Vi tackar för förtroendet att vårda och ta hand om bystugan. Bystugeföreningen lämnade över mer än 200 000 kr som kommer att användas till reparationer och underhåll. Vi avtackade bystugeföreningen med en middag i bystugan den 28 oktober. Lantmäteriet har registrerat byalaget som ny ägare till bystugan.
  • Vi fick bidrag på 40 000 kr från Laforsens regleringsfond till en ny badbrygga vid Åsbrinksbadet som sjösattes i juni. Tack alla ni som hjälpte till med sjösättningen och röjning vid badplatsen. Vi fick också 24 000 kr i bidrag till reparationer i bystugan. Vi har monterat en avstängningsventil för inkommande kallvatten i garaget (som hyrs av kyrkan) bredvid bystugan. Tidigare har vi haft problem med vattenläckage i huset efter att vattnet frusit i ledningarna. Vi har köpt in en dator för övervakning av värmen vintertid samt övervakningskameror. Bystugeföreningens medlemmar är välkomna att använda datorn och skrivare.
  • Vi har börjat röja en stig från fartkameran nära Pilgrimen till Åsbrinksbadet för att man skall slippa använda stora vägen när man ska gå/ cykla till badet. Den ökande fjälltrafiken har gjort väg 84 farlig att gå och cykla på.
  • Vi har lanserat en ny hemsida karbole.se. Där kan man läsa vad som händer i byn. Det finns också en bokningskalender för bystugan.
  • Den 6 juni ordnade vi traditionellt nationaldagsfirande vid Kårböle skans.
  • Vårt sommarkafé i bystugan v.28-29, blev väldigt lyckat med två konstutställningar och folkmusik. Tack alla ni som hjälpte till med planering, servering och konstverk.
  • Vi har haft kommunens representanter här två gånger för dialogmöten i bystugan.
  • Vår bensinstation går med vinst och lämnar avkastning på ca 60 000 kr/ år till byn. Tack alla ni som tankar på Din-X, byn får 30 öre per liter som tankas.
  • Sista lördagen i augusti hade vi lyskväll i byn med fika och varmkorv i bystugan.
  • På luciadagen tände vi brasan vid ljusnarns strand. Vi fick besök av en lucia. Tack lucia och tack våra duktiga eldvakter.

Byalaget önskar alla i Kårböle en fin jul- och nyårshelg