Kårböle byalag

Bystugan

Bäste medlem!

TACK för Ditt stöd under det gångna året, det har varit ovärderligt!

Föreningen Kårböle Bystuga har upphört och Bystugan har övertagits av Kårböle Byalag. Bystugan kommer även i fortsättningen att vara Kårböles självklara mötesplats och samlingslokal för olika aktiviteter.

För drift och underhåll av Bystugan är vi tacksamma för Ditt stöd och därför erbjuds Du nu fortsatt medlemskap i Kårböle Byalag.

Medlemsavgiften för kalenderåret 2024 är:

Enskild:            100:-

Familj:              200:-

BANKGIRO: 5642-2942              SWISH:  123 690 59 47

Vid betalning vänligen ange: Bystugan 2024, namn och adress

Som medlem i Byalaget kan Du vid behov hyra Bystugan till ett reducerat pris. På hemsidan karbole.se finns information och formulär för bokning av Bystugan.

Du som inte varit medlem tidigare, är givetvis också välkommen att bli medlem i Byalaget.

Vi hoppas på Ditt fortsatta stöd under 2024!

TACK PÅ FÖRHAND!

Styrelsen för Kårböle Byalag