Sök bygdemedel!

Vattenregleringsföretagen är enligt lag skyldiga att avsätta pengar till den bygd som drabbas av regleringen. Pengarna sätts in på  en fond som förvaltas av länsstyrelsen. För Kårbölebygden heter fonden Sveg-Laforsens regleringsfond. Den delar  årligen ut cirka 180 000 kronor. Såväl enskilda personer som föreningar kan söka pengar för olika ändamål.

Ansökan gör hos Länsstyrelsen Gävleborg senast den
31 januari varje år. Använd blanketten ANSÖKAN OM BYGDEMEDEL som du hittar på länsstyrelsens hemsida (www.lansstyrelsen.se/gavleborg)