Byrundan 1: Pilgrimen

Pilgrimen – en kulturskyddad byggnad från 1800-talet (s.3)

Pilgrimen byggdes av Per-Erik Wahlström på 1870- talet. Han började som bodbetjänt i byn men avancerade till skicklig affärsman och uppförde bl. a det herrgårdsliknande grosshandlarhuset som sedermera döptes till Pilgrimen. Längs landsvägen utanför huset byggde Per-Erik en trätrottoar och i vägskälet mot Los det åttkantiga stallet – ”Oktogonen”, som numera står vid gamla smedjan. Bakom huset anlades en välskött trädgård, en kägelbana och en stor jordkällare för is och vin. I bottenvåningen öppnade Wahlström affär medan övre våningen tjänstgjorde som familjens bostad. I huset fanns också ett paviljongliknande, åttkantigt dass med två trappor som ledde upp till andra våningen. Då inlandsbanan togs i bruk på 1880-talet avvecklade Wahlström affärsverksamheten i Kårböle och flyttade till Sveg. Fastigheten har sedan dess haft många ägare tills Kårböle byalag tog över 1987 – hundra år efter Wahlström. Efter renovering till ”allaktivitetshus” invigdes Pilgrimen 1989 av landshövding Lars-Ivar Hising och ett stort antal gäster. Wärdshuset Pilgrimen ägs nu av Jim Barahimi och är en samlingspunkt för allsköns aktiviteter bland bybor och besökande och en rastplats för 1000-tals förbiresande fjällturister och andra transporter.