Byrundan 11: Kårböle kyrka

Kårböle är en utpräglad skogsby. Den har en lång kyrklig historia som troligtvis sträcker sig tillbaka till tidig medeltid. Den nuvarande kyrkan härstammar från 1870- talet och den präglas såväl exteriört som interiört av den nyklassicistiska stilen. Exteriören har genomgått ytterst få förändringar och är
således mycket välbevarad. Kyrkorummet är ljust och lätt med stora delar av inredningen från byggnadstiden. Dessutom kommer delar av inredningen från tidigare kyrkor i byn, exempelvis konstnären Jonas Åkerströms väggmålningar från 1776, vilka återuppsatts i sakristian och kyrkorummet. Kyrkogården
består av två delar – en äldre, som präglas av en tydlig uppdelning mellan familjegravar i ytterkanten med enklare gravar i mitten och en 15
nyare del, som har karaktären av en skogskyrkogård. Den äldre kyrkogården från 1700-talet ligger tvärs över Kårån från Stavkyrkan sett.