Byrundan 12: Helgonleden

Projektet Helgonleden är en vandringsled som för tankarna till de medeltida pilgrimsfärderna till Nidaros (dagens Trondheim) i Norge. Leden är tänkt
att gå från Heliga Birgittas födelseplats Finsta i Uppland, till Uppsala och norrut genom Uppland och Gästrikland. Vidare mot nordväst genom
Hälsingland för att ansluta till Jämt-Norgevägen som slutar i Trondheim. Det ledavsnitt som Kårböle Byalag ansvarar för går från Lassekrog till Huskölen
via Kårböle Stavkyrka. Leden är dragen enligt kartan på sid 2 och markerad med orange färg på träd, stolpar och stenar samt med stolpar krönta med
Sankt Olofsymbolen. Leden är mestadels dragen längs befintliga skogsbilvägar, traktorvägar och stigar och är till sin huvuddel mycket lättgången.
Enstaka kortare partier med något mer krävande terräng finns dock. Längs leden återfinns de intressanta platserna Rövargrottan, Prinsgraven,
Kyrkstenarna och Stavkyrkan. Välkommen till en härlig vandring i Ljusnans dalgång!