Byrundan 2: Osen med bykbryggan

Vid Osen börjar Kårån som avvattnar Kårsjön och hela sjösystemet ovanför – Kerstasjön, Busjön och Skålåsystemet. Vid sidan av Kårån finns ytterligare en avrinning från sjön. Det är resterna av den tidigare tuben till kraftverket i Kårån. Mitt i Osen ligger bykbryggan med fyra skurbord som fortfarande används vid mattvätt. Bykbryggan är sommartid en uppskattad badplats för såväl unga som gamla. Här kan man också få de största abborrarna i Kårsjön – ibland bortåt 1 ½ kg.