Byrundan 3: Kanotleden

Vid Kårsjöns utlopp – Osen – startar en kanotled. Den går upp genom Kårsjön, in i Kerstasjön, via det smala vattendraget Blästra och in i Skålåsystemet,
som ringlar sig fram till Timmerkåtan vid Flarktjärn. Timmerkåtan, med sitt natursköna läge och grillmöjligheter, lämpar sig ypperligt för matpaus
och/eller övernattning. Från Timmerkåtan kan man endera paddla tillbaka till Kårböle eller bli hämtad med bil. Vid gott vattenflöde kan man också paddla
vidare härifrån via Slipstenstjärn till Båthussjön. Bortom Flarken är dock vattendraget smalt och flera lyft av kanoten kan behövas. Ett antal vindskydd för
rast eller övernattning finns uppsatta längs leden som hela sträckan går i lugna vatten, helt utan forsar.