Byrundan 4: Kårån

Kårån är cirka en kilometer lång och förbinder Kårsjön med Ljusnan. Sjön och ån får sitt vatten från Härjedalen. I äldre tider utnyttjade Kårböle-borna
åns fallhöjd genom att anlägga vattenverk såsom sågar, kvarnar, skäktar, smedja och trösklador. Sammanlagt anlades åtta dammar, av vilka två idag
är restaurerade. Förr 6 gick från Kårsjön en timmerränna. Den ersattes senare med en tub som försåg Kårböles första kraftstation med strömmande vatten. Rester av kraftstationen kan än idag beskådas i närheten av Stavkyrkan. Nära åns mynning i Ljusnan ligger Bysmedjan, Bykvarnen och gamla landsvägsbron.
En vandring utefter Kårån är en fi n naturupplevelse.