Byrundan 5: Stavkyrkan

Stavkyrkan (S:t Olofs Offerkyrka) uppfördes 1988-1989 av Föreningen Stavkyrka och Pilgrimsleder, huvudsakligen som kopia av Skaga kapell i
Västergötland. Kyrkan har en inre takhöjd på 8 meter, golvytan är 28 kvm och sakristians golvyta 10 kvm. Virket till kyrkan skänktes av Mellanskog
och andra skogsägare. Väggarna timrades av Tor och Anders Lindqvist i Färila. Takstolarna gjordes av Alfred Mill i Holmen och Per Envall på Skålvall.
Golvet, i vacker fura, är en gåva av Öhmans Bygg AB. Allt smide i kyrkan, med takkronan som största föremål, gjordes av ”Sme-Lasse”, Lars Olsson, i
Bysmedjan. Stavkyrkan invigdes 1989 av ärkebiskop Bertil Werkström i närvaro av bl. a landshövding Lars-Ivar Hising och ett tusental andra
personer. Bland talarna märktes Sven Viksten, en av initiativtagarna till kyrkan. Midsommardagen 1995 avtäcktes en minnessten vid kyrkan, skänkt av Bröderna Wallin i Älmhult. Förre kyrkoherden Harry Holm har förfärdigat och skänkt åtskilligt av kyrkans inredning. Predikstolen är gjord av en 1000-årig gammal torrfura från Ljusnans strand. Stavkyrkan är öppen dygnet runt sommartid och har blivit ett omtyckt resmål för folk från när och fjärran. Den är också ett populärt rum för vigslar, barndop och andra högtider.