Byrundan 7: Gamla landsvägsbron

Bilolycka på bron 1921
Bilolycka på bron 1921

Kåråns lopp genom Kårböle avslutas med Smedjedammen och Kvarndammen. Mellan dammarna överbryggas ån av den gamla landsvägsbron. Den tjänstgör än idag för lokaltrafiken sedan riksvägen flyttades 1927. Bron vilar på två landfästen och ett mellanstöd av huggen sten. På stöden vilar en balkkonstruktion, där bärlagret är järnvägsräls från sent 1800-tal. En av rälerna är märkt ”Domnarfet 1890”. Ovanpå bärlagret vilar huggna, avlånga stenar och där ovan en körbana av grus. Brokonstruktionen är inte känd från andra broar i Sverige. Konstruktionen kan således vara den enda av sitt slag i landet och har därför ett byggnadshistoriskt intresse. Byggåret för bron är inte känt men på en karta från laga skiftet 1883 finns bron angiven på samma plats som idag. Bärigheten på bron var dimensionerad för dåtidens fordon. I samband med en tillfällig omläggning av riksvägen i mitten av 1900-talet förstärktes
bärigheten med grova träbjälkar. Dessa har renoverats 2013. År 1921 inträffade Kårböles första bilolycka just på denna bro när skolfröken Eskilssons bil körde ner i ån.