Byrundan 9: Bysmedjan

Nära Kåråns utlopp i Ljusnan ligger Bysmedjan som uppfördes på 1800-talet. Anläggningen fick sitt nuvarande utseende efter ombyggnad 1920-21.
Byggnaden är uppförd i timmer. De rödfärgade fasaderna står på en förhöjd betongsockel. Golven i smedjan är av betong. Yttertaket är av tvåkupigt
tegel på spån. Smedjan var i drift ända in på 1960- talet, men smide kan fortfarande ske då smedjan har en komplett utrustning. Vid smidet utnyttjades
vattenkraften. Idag fi nns även ett mindre kraftverk av betongsten, tillbyggt vid smedjan, med tub från dammen. Kraftverket ger vid drift 10 kW. Dammen
renoverades helt 2009. Förutom kraftverket är också en byggnad för ”pust” och två skärmtak tillbyggda.