Solparks-el – Projektplan

Solcellsparken på bilden ligger inte i Kårböle. Inte än. Men kanske i framtiden. Inte lika stor men tillräckligt stor för att försörja vår by med el. Men det är ett projekt som kommer att ta tid. Just nu har vi en grupp som arbetar med att undersöka förutsättningar och villkor för att bygga en solcells-park i Kårböletrakten.

Syfte

Syftet med gruppens arbete är tudelat. Ett syfte är att generellt samla in kunskaper om solcellsparker. Vi samlar och läser artiklar och rapporter om solcellsparker. På så sätt får vi som grupp mer kunskap och kan också lägga ut material under rubriken Artiklar där den som är intresserad kan läsa mer.

Det andra syftet är att inhämta mer specifik kunskap om hur vi i Kårböle kan bygga en park. Vi undersöker vilka formella krav och regler som måste uppfyllas. Andra frågor som måste redas ut är frågor om storlek, placering, finansiering, ägande och vinstfördelning.

Målet med projektet är att i slutet av 2024 skall det finnas en detaljerad projektplan som visar hur och varför en solcellspark i Kårböle kan bli en bra investering för oss alla. Denna projektplan kan också vara underlag för ansökan om pengar.

Process

Projektgruppen arbetar nu i huvudsak med fyra frågor

  1. Placering av solcellsparken. Markfrågan är under utredning. Rickard Åhlund och Bengt-Olof Eriksson undersöker vidare vad som gäller
  2. Härjeåns nätverk. Leif Molarin ansvarar för kontakten med Härjeån. Kontaktperson: Markus Enkel. Ärendenummer 1113753. Lillemor arbetar vidare med regelverket kring solcellsparker. Vår kontaktperson i kommunen är Annika Karlsson Energi och Miljösamordnare Ljusdals kommun 0651 11800.
  3. Ägandefrågan. En form av ägande är sk. delägandeskap. https://www.affarsverken.se/om-affarsverken/var-verksamhet/el/solpark
  4. Finansiering. Eventuella bidrag för etablering av solcellsparker kommer att undersökas. Bygdemedel från Kölvallens vindkraftspark bör kunna utgöra någon form av delfinansiering.

Nästa möte: 11 oktober 1500 hos Birgitta

Nedan finns en länk till en guide hur man skriver en projektplan. Denna guide är mycket avancerad så vi kommer att modifiera den utifrån våra behov. Huvudrubrikerna i vår plan kommer att vara: Bakgrund, syfte, finansiering och process. Under rubriken process går det att följa vårt arbete med att färdigställa en väl genomarbetat projektplan. Processen beskriver arbetes gång och ger oss också struktur för vårt eget arbete.

https://www.utbildning.se/projektledarguiden/sa-skriver-du-en-projektplan-17974

Länk till stadgar för Vindkraftsfonden samt avtal mellan kommunen och Los och Kårböle

https://karbole.se/wp-content/uploads/2023/07/Stadgar-Kolvallen-signerat-1.pdf

https://karbole.se/wp-content/uploads/2023/07/Avtal-bygdemedel-Kolvallen-signerat-6.pdf