Solparks-el – Q&A


Här samlar vi spontana frågor som kommer upp vid våra möten. Varje fråga kommer så småningom få ett svar som vi lägger ut under varje rubrik

  • Placering? Vi har kontakt med Rickard Åhlund som äger mark vid Nötberget, Kårböle 2:54. Marken ligger i söderläge, vilket naturligtvis är gynnsamt för en solcellspark. Benke och Rickard arbetar vidare med frågor som rör placering, storlek på parken, och förutsättningar för att bygga en park på befintlig mark.
  • Bygglov? Lillemor har varit i kontakt med Johan Hydling som är kommunens bygglovshandläggare, 0651 18305. Vi kommer att gå in på Lantmäteriet och ta fram en karta och markera ytan där parken skall stå. Därefter kommer vi att ha ytterligare kontakt med Johan. Lillemor har också varit i kontakt med Länsstyrelsen i GBG, Dagmar Johansson, som upplyste om ett formulär, Samrådsanmälan, som skall skickas in till Länsstyrelsen. Lillemor har också varit i kontakt med Riksantikvarieämbetet och gjort eftersökning på fornlämningar och runor. Ingen information om att detta finns på aktuell fastighet. Naturvårdsverket kan ge upplysningar ifall området står under något naturskydd.
  • Anslutning till Härjeåns nätverk? Leif har varit i kontakt med Markus Enkel, Härjeån. Vi har ett ärendenummer vid kontakt med Härjeån: 1113753. Vi måste själva ta reda på vilka regler som gäller för uppförande av en solcellspark.
  • Ägare? Martin har undersökt hur delägarskap fungerar. Han har varit i kontakt med Karlskrona Solpark som är andelsägd. Denna text har Martin skickat till gruppen: Så funkar delägarskap i Karlskrona Solpark. Karlskrona Solpark producerar grön el av solens strålar. Många vill bidra till ett mer hållbart samhälle och i solparken finns möjlighet för alla att hjälpa till – här har både privatpersoner och företag andelar och drar sitt strå till den hållbara stacken. Karlskrona Solpark är andelsägd och en andel motsvarar 0,1 kW och producerar cirka 100 kWh per år. Större företag och organisationer investerar som direktägare, medan mindre företag och privatpersoner köper andelar genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona. Genom detta får så många som möjligt chans att producera grön el och ta del av avkastningen. Dessutom säkrar andelsägarna en klimatsmart elförsörjning och blir mindre beroende av priset på elmarknaden. Det som behövs för att utnyttja andelarna är ett elhandelsavtal med Affärsverken. Därefter köper du andelar via länken nedan eller lämnar intresseanmälan om ditt företag vill bli direktägare. https://www.affarsverken.se/om-affarsverken/var-verksamhet/el/solpark Fler ägandeformer kommer att undersökas.
  • Försäljning av el och fördelning av vinst? Bygdemedel? Ansökningsförfarande?
  • Vilka solcellsparker skall vi besöka? Näversjöns solcellspark, Lars H, Mobygdens solcellspark, Markus Fernlund. Vi har gjort ett studiebesök i Mobygden hos Markus Fernlund. Tyvärr hade de inte kommit så långt i projekteringen att det fanns relevant info att hämta. Bra ändå att vi etablerat kontakt
  • Byalagets relation till Sol-El? Byalagets ordförande, Gunnar Malmström, är adjungerad till gruppen och har varit närvarande vid våra två senaste möten.
  • Investeringsstöd? (Kan bara sökas en gång. Söks innan projektet påbörjas)