Solparks-el – Artiklar

Här finns länkar till intressanta artiklar

Humlor och fjärilar gillar solcellsparker

Humlor och fjärilar gillar

solcellsparker

https://www.svd.se/a/XbOvgn/rickard-nordin-c-slapp-los-solenergin-isverige

https://svensksolenergi.se/om-solenergi/anlaggningar/solcellsparker/

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/lar-dig-mer-om-solceller/solcellsparker/

Länken nedan leder till ett examensarbete 30 p, Alfred Birgin och Oskar Lindberg

https://www.utn.uu.se/sts/student/wp-content/uploads/2020/01/2001_Alfred_Oskar-.pdf

På Energimyndighetens webbplats finns relevant information om sol-el.

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen

Nedan finns en intressant länk om Karlskrona solcellspark

https://www.affarsverken.se/om-affarsverken/var-verksamhet/el/solpark

Via länken nedan kan man läsa nyttan av att utnyttja batterilager.

Batteriers möjlighet att lagra energi och agera som både konsument och producent öppnar stora möjligheter, speciellt eftersom de även är snabba att reglera och träffsäkra i sin effektleverans. 

https://www.checkwatt.se/batterilager

Länken nedan leder info hur man bildar en samfällighetsförening

https:www.lantmateriet.se/sv/fastighet-och-mark/samfallighet–aga-och anvanda-gemensamt/samfallighetsforening/bilda-en-samfallighetsforening